Η ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας ασχολείται με όλα σχεδόν τα όργανα της Κεφαλής και του Τραχήλου. Παθήσεις του αυτιού, της μύτης, του στόματος, αλλά και του λάρυγγα, των σιελογόνων αδένων και του θυρεοειδούς, εμπίπτουν στο σύνολό τους στο αντικείμενο της ειδικότητας.

Ακολουθεί μία αναλυτική κατάταξη των συχνότερων παθολογικών καταστάσεων και παθήσεων, που θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε αναζήτηση βοήθειας από Ωτορινολαρυγγολόγο και τα οποία μπορούν να διαγνωσθούν σε επίπεδο ιατρείου και να αντιμετωπισθούν είτε συντηρητικά, είτε χειρουργικά.

Ώτων

 • Βύσμα κυψελίδας
 • Εξωτερική ωτίτιδα
 • Οξεία μέση ωτίτιδα
 • Εκκριτική ωτίτιδα
 • Δυσλειτουργία ευσταχιανούς
 • Χρόνια ωτίτιδα-Διάτρηση τυμπάνου
 • Χολοστεάτωμα
 • Ωτοσκλήρυνση
 • Εξοστώσεις
 • Ατρησία
 • Απώλεια ακοής-Κώφωση
 • Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως
 • Νόσος Meniere
 • Όγκοι ωτός

Ρινός

 • Αλλεργική ρινίτιδα
 • Αγγειοκινητική και ιδιοπαθής ρινίτιδα
 • Πολύποδες ρινός
 • Σκολίωση ρινικού διαφράγματος
 • Υπερτροφία ρινικών κογχών
 • Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων
 • Ρινοκολπίτιδες, οξείες και χρόνιες (ιγμορίτιδα, σφηνοειδίτιδα, ηθμοειδίτιδα, μετωπιαία κολπίτιδα)
 • Βλεννοκήλες 
 • Ρινόρροια Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού (ιδιοπαθής, τραυματική)
 • Όγκοι ρινός-παραρρινίων-ρινοφάρυγγα

Στόματος-Φάρυγγα

 • Υπερτροφία αμυγδαλών
 • Οξεία και χρόνια αμυγδαλίτιδα
 • Ενδοστοματικές βλάβες
 • Υπνική άπνοια
 • Όγκοι στόματος
 • 'Ογκοι γλώσσας

Λάρυγγα

 • Κομβία φωνητικών χορδών (κάλοι)
 • Πολύποδες λάρυγγα
 • Κύστεις φωνητικών χορδών
 • Λειτουργική δυσφωνία
 • Λαρυγγοκήλη
 • Παράλυση λάρυγγα
 • Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι λάρυγγα
 • Δυσφαγία
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ)

Τραχήλου

 • Πολυοζώδης Βρογχοκήλη
 • Νόσος Graves
 • Καρκίνος θυρεοειδούς
 • Αδένωμα παραθυρεοειδούς
 • Υπερπλασία και όγκοι παραθυρεοειδών
 • Σιαλαδενίτιδα
 • Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι παρωτίδων
 • Φλεγμονές και όγκοι υπογναθίου αδένα
 • Βραγχιακή κύστη
 • Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου
 • Λαρυγγοκήλη
 • Εκκόλπωμα Zenker
 • Λεμφαδενικές διογκώσεις