• Αφαίρεση κύστεων τραχήλου (θυρεογλωσσικού πόρου, βραγχιακή)
  • Βιοψία λεμφαδένων
  • Θυρεοειδεκτομή
  • Παραθυρεοειδεκτομή
  • Παρωτιδεκτομή
  • Αφαίρεση υπογναθίου αδένα
  • Αφαίρεση λαρυγγοκήλης
  • Λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου
  • Αντιμετώπιση αποστημάτων τραχήλου