• Πλαστική ρινικού διαφράγματος
 • Αντιμετώπιση υπερτροφίας κογχών-Κογχοπλαστική
 • Ενδοσκοπική Χειρουργική ρινικών πολυπόδων
 • Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων (FESS) (για καλοήθεις παθήσεις και για όγκους)
  • Μέση αντροστομία
  • Ηθμοειδεκτομή
  • Σφηνοειδοτομή
  • Απολίνωση σφηνοϋπερωίου αρτηρίας
 • Ενδοσκοπική και εξωτερική δακρυοασκορρινοστομία
 • Βλεννοκήλες παραρρινίων
 • Αδενοτομή
 • Ρινοπλαστική