• Μικρολαρυγγοσκόπηση (αφαίρεση κομβίων, πολυπόδων, κύστεων φωνητικών χορδών, βιοψία όγκων)
  • Φωνοχειρουργική
  • Ενδοσκοπική χειρουργική λάρυγγα με Laser
  • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική λάρυγγα με ραδιοσυχνότητες
  • Όγκοι λάρυγγος (καλοήθεις ή κακοήθεις)
  • Τραχειοστομία
  • Λαρυγγεκτομή (ολική και μερική)