Το χειρουργικό πεδίο της Ωτορινολαρυγγολογίας είναι από τα πλέον διευρυμένα και πολύμορφα, μεταξύ των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων. Ο Ωτορινολαρυγγολόγος καλείται να δώσει χειρουργική λύση σε μία πληθώρα παθολογικών καταστάσεων, που αφορούν όλα τα όργανα της Κεφαλής και του Τραχήλου, με εξαίρεση τον εγκέφαλο και τα μάτια. Λόγω ωστόσο της γειτνίασης με αυτά, εμπλέκεται συχνά και στην αντιμετώπιση πολλών επιπλοκών αυτών, που επεκτείνονται στα αυτιά, τη μύτη και τις παραρρίνιες κοιλότητες και τον τράχηλο. 

Οι εξελίξεις στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν βελτιώσει θεαματικά τις διαγνωστικές μεθόδους για τα νοσήματα της κεφαλής και του τραχήλου. Ως επακόλουθο, η διάγνωση των παθήσεων είναι ταχύτερη και ακριβέστερη στις περισσότερες των περιπτώσεων, συμβάλλοντας στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Επιπλέον,  έχουν προσδώσει τη δυνατότητα παρεμβάσεων με μικροχειρουργικές, ενδοσκοπικές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής επιβάρυνσης του ασθενούς από μία επέμβαση,   ενώ μεγιστοποιείται το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά:

  • Στην Ρινοχειρουργική η λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική ρινός και παραρρινίων (FESS) επιτρέπει την διαρρινική προσπέλαση, για την αντιμετώπιση  των περισσότερων καλοήθων αλλά και κακοήθων παθήσεων, χωρίς εξωτερικές τομές και δυσμορφίες. Επίσης, σε συνεργασία με Νευροχειρουργό, δίνεται η δυνατότητα της διαρρρινικής προσπέλασης της υπόφυσης και άλλων εγκεφαλικών δομών
  • Στην Ωτοχειρουργική η χρήση ενδοσκοπίων πρόσφατα επιτρέπει την πιο εστιασμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση αρκετών παθήσεων του αυτιού
  • Στην Ογκολογία, η εισαγωγή νέων εργαλείων έχει τροποποιήσει σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία στην αντιμετώπιση των όγκων του στόματος, του φάρυγγα και του λάρυγγα, ώστε να μιλάμε πλέον για τη διαστοματική μικροχειρουργική  (TOS), είτε με laser (TLS), είτε με ραδιοσυχνότητες (TRS), είτε με υπερήχους (TOUSS), είτε και με τη χρήση ρομπότ (TORS).  Σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στους τομείς της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας, συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αντίστοιχων νοσημάτων, με μικρότερη νοσηρότητα και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς.

Σε κάθε περίπτωση, το πρωταρχικό μέλημά μας είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ασθενή και τον χειρουργό του, η αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση για το πρόβλημα και τις επιλογές στην αντιμετώπισή του και η συνεχής υποστήριξη και φροντίδα, στην προ και μετεγχειρητική πορεία, σε ιατρικό αλλά και ανθρώπινο επίπεδο. Επιπλέον, η στενή συνεργασία με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπου αυτό είναι αναγκαίο, τόσο μεμονωμένα όσο και στα πλαίσια ομάδας, διασφαλίζει την σφαιρική αντιμετώπιση των πιο σύνθετων προβλημάτων και τη βέλτιστη θεραπευτική επιλογή.