• Πλήρης ΩΡΛ εξέταση
  • Ωτομικροσκόπηση
  • Έλεγχος ακοής (ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, ακουστικά αντανακλαστικά)
  • Έλεγχος λαβυρίνθου
  • Ενδοκοπικός έλεγχος ρινός-Ρινοσκόπηση
  • Ενδοσκοπικός έλεγχος λάρυγγα-Λαρυγγοσκόπηση
  • Ρινο-φάρυγγο-λαρυγγοσκόπηση με video καταγραφή
  • Δοκιμασία κατάποσης
  • Στροβοσκόπηση