32 επιστημονικές ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ (15)

 • Σ. Βλάχου, Χ. Καραμπίνος, Α. Στασινοπούλου, Θ. Μπαϊράμης, Η. Ακριβάκης, Ν. Αποστολόπουλος. Διαγνωστικά σφάλματα στην προσέγγιση των κακοηθειών του ρινοφάρυγγος στα παιδιά. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Λεμεσός 2-5 Νοεμβρίου 1995-Πρακτικά Ανακοινώσεων

 • Δ. Ντινοπούλου, Χ. Καραμπίνος , Θ. Μπαϊράμης, Κ. Κωνσταντά, Σ. Βλάχου, Ν. Αποστολόπουλος. Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας του κεφεταμέτη πιβόξιλ και του αμοξυκιλλίνη κλαβουλανικό στη θεραπεία της οξείας αμυγδαλίτιδας από β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδος Α. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Λεμεσός 2-5 Νοεμβρίου 1995-Πρακτικά Ανακοινώσεων

 • Σ. Τριάντος, Δ. Ντουνιαδάκης, Μ. Τσακανίκος, Κ. Κωνσταντά, Σ. Βλάχου, Ν. Αποστολόπουλος. Εγκαιρη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας στη χώρα μας-κατάσταση και προοπτικές. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικης Κεφαλής και Τραχηλου, Λεμεσός 2-5 Νοεμβρίου 1995-Πρακτικά Ανακοινώσεων

 • Π. Σταυρουλάκη, Μ. Τσακανίκος, Δ. Ντουνιαδάκης, Ι. Ψαρομμάτης, Σ. Βλάχου, Φ. Σαρκάζ, Ν. Αποστολόπουλος. Ο ρόλος των ΟΑΕς στην πρώιμη ανίχνευση της ωτοτοξικότητας των αμινογλυκοσιδών. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικης Κεφαλής και Τραχήλου, Λεμεσός 2-5 Νοεμβρίου 1995-Πρακτικά Ανακοινώσεων

 • Ακριβάκης Η, Μπαϊράμης Θ, Κωνσταντά Κ, Τριάντος Σ, Βλάχου Σ, Καραμπίνος Χ, Αποστολόπουλος Ν. Αρνητικές βρογχοσκοπήσεις. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικης Κεφαλής και Τραχήλου, Λεμεσός 2-5 Νοεμβρίου 1995-Πρακτικά Ανακοινώσεων

 • Βλάχου Σ, Χαραλαμποπούλου Μ, Τσακανίκος Μ, Αποστολόπουλος Ν. Οξεία μέση ωτίτιδα: ευρήματα τυμπανομετρίας και τυμπανομετρίας πολλαπλών συχνοτήτων. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου. 19(2), 28-32, Απρίλιος-Μάιος-Ιουνιος 1998

 • Βλάχου Σ, Δουνδουλάκης Γ, Αρχοντάκης Σ, Τερζάκης Γ, Πάσσου Ε, Παπάζογλου Γ. Προβλήματα χειρουργικής τεχνικής κατα την αντιμετώπιση της ωτοσκληρύνσεως. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, Απριλιος-Μαιος-Ιούνιος 2000, 21(2): 49-52

 • Δουνδουλάκης Γ, Βλάχου Σ, Τερζάκης Γ, Λουβερδής Δ, Βαθυλάκης Ι, Παπάζογλου Γ. Διεγχειρητικά ευρήματα της χρονίας χολοστεατωματώδους ωτίτιδας. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής Και Τραχήλου, 2000; 21(3):31-35

 • Βλάχου Σ, Λεφαντζής Δ, Δασκολιάς Κ, Καραντάνα Μ, Χρηστίδης Κ, Παπάζογλου Γ. Η αξία της βιοψίας δια λεπτής βελόνης στην προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών με παθήσεις του θυρεοειδούς αδένος. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής Και Τραχήλου, 2001; 21(4):23-27

 • Γ. Τερζάκης, Σ. Βλάχου, Δ. Κυρμιζάκης, Ε. Χατζημανώλης, Γ. Παπάζογλου, Εμ. Χελιδόνης. Η χειρουργική των ανεστραμμένων θηλωμάτων της ρινός και των παραρρινίων κόλπων. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου. Τόμος 23, 1ος –3ος 2002. Τεύχος 1. Σελ, 43-48

 • Δ. Τσίτουρας, Σ. Τριάντος, Σ. Βλάχου, Β. Ζώγα, Δ. Λεφαντζής, Γ. Παπάζογλου. Τραχηλική νεκρωτική περιτονίτις οδοντογενούς προελεύσεως, αναφερόμενη περίπτωση και αναθεώρηση 5 περιστατικών. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου. Τόμος 23, 1ος –3ος 2002. Τεύχος 1, Σελ,27-30

 • Λούπα Χ, Λιονή Α, Χίνη Μ, Βλάχου Σ, Πιπέραγκας Χ, Καραγεωργοπούλου Σ, Λεφαντζής, Δ, Χρηστίδης Κ., Λαζανάς ΜΚ, Λελέκης Μ. Κυνάγχη Ludwig σε νεαρό λαθρομετανάστη με σοβαρού βαθμού καταπόνηση και υποθρεψία. Ελληνικά Αρχεία AIDS. 2006;14(3):

 • Κ. Παπακώστας, Σ. Μαυροειδάκος, Σ. Βλάχου, ΜΦ Γραικού, Δ. Ανδριανόπουλος, Γ. Μοιρέας, Ι. Βαθυλάκης, Ι. Πετμεζάκης. Μελέτη της αιφνίδιας βαρηκοϊας με τη χρήση των DPOAE’s. Ακοολογία Νευροωτολογία, 2007; 2: 45-48

 • Σ. Μαυροειδάκος, Μ.Φ. Γραικού, Γ. Μοιρέας, Σ. Βλάχου, Δ. Λεφαντζής, Χ. Λύρα, Γ. Παπάζογλου, Κ. Μπαρμπάτη. Ο ρόλος των ογκογονιδίων στα παραγαγγλιώματα της κεφαλής και του τραχήλου. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου. 7ος-9ος 2007, 28 (3): 122-124

 • Σ. Βλάχου. Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία και στη Νανοϊατρική. Hellenic Othorhinolaryngology. 7-9ος 2015, 36(3):148-161

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ (17)
Citations: 120

 • Vlachou S, Dinopoulou D, Douniadakis D, Tsakanikos M, Papakostas K, Apostolopoulos N. Follow-up of Acute Otitis Media in Children with Multiple Frequency Tympanometry. Copenhagen Otitis Media Conference. Otitis Media Today, pp 435-441. Proceedings of the Third Extraordinary International Symposium on Recent Advances in Otitis Media. Copenhagen, June 1-5, 1997. Edited by Tos M, Thomsen J, Balle V. 1999, Kugler Publications/ The Hague/The Netherlands

 • Kouppari G., Zaphiropoulou A., Dinopoulou D, Vlachou S, Deligianni V, Apostolopoulos N. Resistance to Antibiotics of Bacteria Isolated from Children with Acute Otitis Media. Copenhagen Otitis Media Conference. Otitis Media Today, pp 443-448. Proceedings of the Third Extraordinary International Symposium on Recent Advances in Otitis Media. Copenhagen, June 1-5, 1997. Edited by Tos M, Thomsen J, Balle V. 1999, Kugler Publications/ The Hague/The Netherlands

 • Vlachou S, Ferekidis E, Tsakanikos M, Apostolopoulos N, Adamopoulos G. Prognostic Value of Multiple-Frequency Tympanometry in Acute Otitis Media. ORL 1999;61:195-200
  • Η παραπάνω δημοσίευση παρουσιάστηκε σε επιλογές από τη διεθνή βιβλιογραφία από το περιοδικό ΕΝΤ Νews, το 2000

 • Ferekidis E, Vlachou S, Douniadakis D, Apostolopoulos N, Adamopoulos G. Multiple-Frequency Tympanometry in children with acute otitis media. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 121: 797-801

 • Terzakis G, Louverdis D, Vlachou S, Anastasopoulos G, Tsikou-Papafragou A. Ectopic Thymic Cyst in the neck. JLO, 2000; 114:318-320

 • Vlachou S, Tsakanikos M, Douniadakis D, Apostolopoulos N. The change in acoustic admittance phase angle: a study in children suffering from acute otitis media. Scand Audiol, 2001; 30(1):24-29
  • Η παραπάνω δημοσίευση παρουσιάστηκε σε επιλογές από τη διεθνή βιβλιογραφία από το περιοδικό ΕΝΤ News, στο τεύχος 10(3) Ιουλίου- Αυγούστου 2001

 • Vlachou S, Doundoulakis G, Terzakis G, Barbati C, Papazoglou G. Ossifying fibroma of the temporal bone: a case report. JLO, 2001;

 • Terzakis G, Vlachou S, Kyrmizakis D, Helidonis H. Sinonasal inverted papilloma: our experience. Rhinology, 2002; Mar 40(1):28-33

 • Korres S, Balatsouras D, Vlachou S, Kastanioudakis IG, Ziavra NV, Ferekidis E. Overcoming difficulties in implementing a universal newborn hearing screening program.Turk J Pediatr 2005, Jul-Sept; 47 (3): 203-212

 • Epivatianos A, Poulopoulos A, Dimitracopoulos E, Andreadis D, Nomikos A, Vlachou S, Papazoglou G, Barbatis C. Application of alpha-smooth muscle actin and c-kit in the diferential diagnosis of adenoid cystic carcinoma from polymorphous low-grade adenocarcinoma. Oral Oncol 2007; Jan 43(1): 67-76

 • G. Mireas, S. Triantos, D. Louverdis, G. Plessas, M. F. Graikou, S. Vlachou, G. Papazoglou. Rare malignant tumors of the salivary glands. Presentation of 26 cases. European Archives of Otorhinolaryngology, vol 264, suppl 1, 5-151, 2007

 • S. Vlachou, C. Diplas, G. Leondis, V. Bakas, P. Kanakis, C. Christidis, G. Papazoglou. Parapharyngeal space abscesses: Report of 15 consecutive cases. European Archives of Otorhinolaryngology, vol 264, suppl 1, 5-151, 2007

 • S. Vlachou, A. Karageorgopoulos, G. Plessas, G. Terzakis, C. Barbatis, G. Papazoglou. Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx: a case-report. European Archives of Otorhinolaryngology, vol 264, suppl 1, 5-151, 2007

 • 14. S. Triantos, S. Vlachou, G. Terzakis, D. Andrianopoulos, G. Dritsas, G. Mireas, G. Papazoglou. Relation of ENT patients complains for atypical symptoms to Reflux. European Archives of Otorhinolaryngology, vol 264, suppl 1, 5-151, 2007

 • S. Vlachou, M. Artopoulos, V. Bakas, E. Giftaki, G. Papazoglou. Meningoencephalitis and Subdural Empyema as a Complication of Sinus Disease: case report and Review of the Literature. Skull Base, Vol 19, suppl 2, p. 29, May 2009

 • A. Karageorgopoulos, S. Vlachou, A. Papadopoulou, E. Chalidia, C. Christidis. Parapharyngeal Space Tumors of Parotid Origin: Two Case Reports and Review of the Literature. Skull Base, Vol 19, suppl 2, p. 36, May 2009

 • M. Artopoulos, S. Vlachou, A. Karageorgopoulos, V. Bakas, M. Tsamouri, G. Papazoglou. Adenoid cystic carcinoma of the nasopharynx. Case report and review of the literature. European Archives of Oto Rhino Laryngology and Head and Neck, vol 267, suppl 1, March 2010: S1-S117