"Οδηγός για τον Ασθενή με Λαρυγγεκτομή", του Itzhak Brook

(μετάφραση στα Ελληνικά με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου).

Πόνημα γιατρού, που υπεβλήθη ο ίδιος σε λαρυγγεκτομή, αποτελεί έναν πλήρη "οδηγό επιβίωσης", για όσους συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς λάρυγγα. Φωτίζει, εκτός από την ιατρική, όλες τις πτυχές της καθημερινότητας ενός ασθενή με λαρυγγεκτομή, δίνοντας ιδέες και λύσεις για την διαχείριση των ψυχολογικών αλλά και πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι χειρουργημένοι, αλλά και οι φροντιστές τους.

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις παρενέργειες της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας, τις μεθόδους ομιλίας μετά τη λαρυγγεκτομή, τη φροντίδα του τραχειοστόματος, του αεραγωγού και των προθέσεων, την σίτιση και την κατάποση, την αναπνοή, την στοματική υγιεινή και οδοντιατρική φροντίδα, την αναισθησία, τα ψυχολογικά προβλήματα και τα ταξίδια.

 

http://users.uoa.gr/~onikolat/instructions.pdf