Επειδή ο πανικός μπορεί να αποδειχθεί χειρότερος από τη νόσηση και η αξιόπιστη ενημέρωση και η γνώση αποτελούν το μόνο μας όπλο!

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε εδώ

Παρακολουθείστε το βίντεο εδώ