Η διαταραχή της αίσθησης της όσφρησης, είτε ως μερική είτε ως πλήρης απώλεια (υποσμία και ανοσμία) μπορεί να συνοδεύσει και να ακολουθήσει μια οποιαδήποτε λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού ιογενούς αιτιολογίας. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στη ρινική συμφόρηση, είτε σε απευθείας βλαπτική επίδραση του ιού στα οσφρητικά νημάτια, που ευθύνονται για τη συγκεκριμένη αίσθηση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μέσα από τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την κλινική εικόνα της λοίμωξης από τον κορωνοϊό SARS-COV-2, προέκυψαν πολλές αναφορές για εμφάνιση ανοσμίας σε ασθενείς που διαγνώσθηκαν θετικοί στον ιό. Οι αναφορές προέρχονται από τις αρχικώς πληγείσες περιοχές, όπως η Κίνα και η Ιταλία, αλλά και από χώρες όπως η Γερμανία, όπου διενεργείται μεγάλος αριθμός ελέγχων. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, η ανοσμία φαίνεται πως συμπεριλαμβάνεται στα συμπτώματα ικανού ποσοστού νοσούντων - ηπίως κατά κύριο λόγο - από τον κορωνοϊό, αλλά μπορεί και να εμφανισθεί ως αποκλειστικό σύμπτωμα σε μη νοσούντες αλλά θετικούς στον ιό ασθενείς. 

Με αφορμή τα στοιχεία αυτά, τόσο η Βρετανική Ρινολογική Εταιρεία, όσο και η Αμερικάνικη Ακαδημία Ωτορινολαρυγγολογίας, προχώρησαν σε επίσημη πρόταση να συμπεριληφθεί η ανοσμία στη λίστα πιθανών συμπτωμάτων COVID-19. Επιπρόσθετα, έθεσαν και το ερώτημα της προσθήκης της ανοσμίας στις ενδείξεις ελέγχου μέσω των διαθέσιμων τεστ σε ασυμπτωματικούς κατά τα λοιπά ασθενείς, που εκδηλώνουν αποκλειστικά διαταραχές όσφρησης, σε μία προσπάθεια έγκαιρης ανίχνευσης και απομόνωσης πιθανών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Ρινολογική Εταιρεία μάλιστα, συστήνει οι ασθενείς με οξεία εγκατάσταση ανοσμίας να θεωρούνται ως  COVID-19 θετικοί, μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

Αν και είναι νωρίς για έγκυρα συμπεράσματα, η διεθνής ΩΡΛ κοινότητα, βρίσκεται σε επαγρύπνηση, ενώ οι προαναφερθείσες Εταιρείες έχουν ήδη ενεργοποιήσει τη συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων από τους Ωτορινολαρυγγολόγους, που θα επιτρέψει την αντικειμενική αξιολόγηση και τη συνεχή επικαιροποίηση των δεδομένων.

 

https://www.entnet.org/content/aao-hns-anosmia-hyposmia-and-dysgeusia-symptoms-coronavirus-disease

https://www.entuk.org/sites/default/files/files/Loss%20of%20sense%20of%20smell%20as%20marker%20of%20COVID.pdf